1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 26.09.2013

Kritéria pro obhajobu

Kritéria pro obhajobu dizertační práce v oboru "Lékařská psychologie a psychopatologie" 


  1. Složení jedné ročníkové zkoušky spočívající v obhajobě vlastní písemné přehledové práce dokládající přehled a zájem uchazeče o zvolenou specializaci doplněné výkladem základních metod používaných ve vědecké práci.
  2. Získání dvou zápočtů ve 2. a 3. ročníku studia
  3. Složení státní závěrečné zkoušky
  4. Prezentace výsledků výzkumného projektu na alespoň dvou postgraduálních konferencích pořádaných v rámci výuky nebo dvou jiných celostátních nebo mezinárodních konferencích.
  5. Minimálně dvě publikace k tématu disertace v časopisech s impact factorem (alespoň jedenkrát jako první autor).

 


počet zobrazení: 1875 poslední aktualizace: schamb, 26.09.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.