1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 06.05.2008

Kmoch Vladimír

CURRICULUM VITAE

 

 

Jméno:                       MUDr. Vladimír Kmoch

                                   vladimir.kmoch(zavináč)centrum.cz

 

Vzdělání:

 

1997-2004                  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Praha,obor všeobecné lékařství

Od 2004                     Postgraduální studium neurověd 1.LF UK

 

Zaměstnání:

 

od 08/2004                 - lékař v atestační přípravě

                                   Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy

                                   Ke Karlovu 11, Praha 2

 

Odborná praxe:

 

1998                           - člen neurovědné zájmové skupiny

supervize: Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

1999                           - podíl na výzkumu genetické predispozice ke vzniku k závislosti

na alkoholu Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

09/2003 – 01/2004         - stipendium Worcester Institute Supporting Exchange from Massachusetts, podíl na výzkumu při Harvard Medical School at McLean hospital, Belmont, USA (metody objektivní instrumentální diagnostiky ADHD), Prof. M. Teicher, MD, PhD.

od 2004                       - postgraduální studium při klinické praxi na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN se zaměřením na endogenní kanabinoidní a opioidní systém u alkoholových závislostí a PPP

                                    školitel: Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

09/2005                       - stipendium Institute of Psychiatry London, Maudsley Core Forum,

                                    konference mladých evropských psychiatrů    

od 05/2005                  - klinická praxe na odd. specializovaném na terapii poruch příjmu potravy pod vedením Prof.MUDr. Hany Papežové, CSc.

od 10/2006                  - výuka studentů adiktologie, předmět klinická adiktologie 

 

Odkazy: http://www.zdravotnickenoviny.cz/scripts/detail.php?id=272923

              http://www.adiktologie.cz/articles.php?l=cz&cid=200&iid=721&acc=enb

              http://www.adiktologie.cz/download/710/Klinicka-adiktologie-I-Klinicka-farmakologie-navykovych-latek.pdf

 

Publikace:

 

1)Kmoch, V., Šerý, O., , Znojil V., Zvolský P.,:

THE MOLECULAR PREDISPOSITIONS TO ALCOHOLISM - OPIOID AND CANNABINOID SYSTEM,  Conference of Biological Psychiatry in Luhačovice 2005, Psychiatrie, Suppl.2, 2005: 53-54.

 

2) Papežová, Hana., Uhlíková, Petra., - Kmoch, Vladimír.,:

MOŽNOSTI A LIMITY PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY.  

In: Sborník abstrakt. ČR, 2005, s. 1-1. 2. Konference Primární prevence rizikového chování. ČR, Listopad 2005.

 

3)Borzová, C.,Kozelek P., Kmoch, V.,:

LÉČBA CHRONICKÉ NESPAVOSTI – JE VĚK ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM?,

Psychiat.proPraxi, 2006; 1: 20-22. http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/6PSY2006_01_04.pdf

 

4)Kmoch V.,

MONITOROVACÍ SYSTÉM LEX-SYS, Psychiat.proPraxi, 2006; 1: 38. http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/6PSY2006_01_10.pdf

 

5)Kmoch, V., Papežová, H.,:  ADONISŮV KOMPLEX, NOVÉ POHLEDY NA PORUCHU PŘÍJMU POTRAVY U MUŽŮ. TEORIE A KAZUISTIKY. Supplementum konference. Raboch, J. et al: Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, Galén, 2006: 73-75.

 

6)Kmoch, V.: NOVINKY A ZMĚNY MONITOROVACÍHO SYSTÉMU TERAPIE LEPONEXEM. Supplementum konference. Raboch, J. et al: Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, Galén, 2006: 76-78.

 

7) Papežová, H., Yamamotová, A., Vurmová, I., Kmoch V. :BODY PERCEPTION AND PAIN SENSITIVITY  IN EATING DISORDERS, Abstrakt Konference Istanbul, 2006.
 

8) Kmoch, V., Papežová, H.,:  ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH, příloha Postgraduální medicíny, roč. 8, čís. 5, 11-15. http://www.zdravotnickenoviny.cz/scripts/detail.php?id=272923

 

9) Kmoch, V.: NOVINKY MONITOROVACÍHO SYSTÉMU LÉČBY LEPONEXEM U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ. Referátový výběr z psychiatrie, ročník 5, 1/2006, 8-9.

 

10) Kmoch, V.: CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALITY U PSYCHÓZ. Referátový výběr z psychiatrie, ročník 5, 1/2006, 33.

 

11) Kmoch, V., Riečanský, I.: KURS PRO EVROPSKÉ PSYCHIATRY: THE 5TH MAUDSLEY FORUM. Referátový výběr z psychiatrie, ročník 5, 1/2006, 60.

 

12) Kmoch, V.: MOLEKULÁRNÍ PŘÍČINY DISPOZIC KE VZNIKU ALKOHOLIZMU-OPIOIDNÍ A KANABINOIDNÍ SYSTÉM. In Sborník 7.studentské vědecké konference, Galén, 2006, 32-33. http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/Data/files/V%C4%9Bda%20a%20v%C3%BDzkum/SVK/svk_7.pdf

 

13) Yamamotová, A., Papežová, H., Kmoch, V.: PAIN THRESHOLD AND STRESS-INDUCED ANALGESIA IN ANOREXIA NERVOSA AND HEALTHY WOMEN: THE ROLE OF STEROID HORMONES. Abstracts of Pain in Europe V. In Supplement 1, European Journal of Pain, Volume 10,  September 2006.

 

14) Papežová H., Uhlíková P., Kmoch V.:NOVÉ DIAGNOSTICKÉ KATEGORIE SPEKTRA PORUCH PŘÍJMU POTRAVY (PPP), DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA A LÉČBA, supplementum Psychiatrie pro moderní praxi, 2007.

 

15) Kmoch, V., Papežová, H., Yamamotová, A.,:

SELF-HARMING BEHAVIOR, PAIN AND BODY PERCEPTION IN PATIENTS WITH EATING DISORDER, European  Psychiatry, vol .22, supplementum 1, s.179,  konference AEP, Madrid 17-21/3/2007.  Oceněno  BEST POSTER PRIZE AWARD AEP 2007

IF: 1.463 (23.8.07)

 

16) Kmoch, V., Papežová, H., Yamamotová, A.,:

Anamorphic Micro – počítačový program v klinickém a výzkumném použití u poruch příjmu potravy. Supplementum 1, Česká a slovenská psychiatrie, ročník 103, 2007, 52-54.

 

17) Papežová H., Yamamotová A.,Kmoch V.,Bednárová B.: SOUČASNÝ IDEÁL KRÁSY A BOLEST (Anamorphic Micro-ve výzkumu poruch příjmu potravy se sebepoškozujícím jednáním). Supplementum 2, Psychiatrie, ročník 11, 2007, s. 62-63.

 

18) Yamamotová A.,Papežová H., Kmoch V.,Bednárová B.: STRESOVÁ ANALGEZIE U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY SE SEBEPOŠKOZENÍM. Supplementum 2, Psychiatrie, ročník 11, 2007, S. 103-104.

 

19) Kmoch V.: ROZHOVOR S DOC. MUDr. HANOU PAPEŽOVOU, CSC. Referátový výběr z psychiatrie, ročník 6, 2/2007, s. 3-4.

 

20)Sekot M., Doležal O., Kmoch V., Krch F. D., Lakomý C., Papežová H., Seidl Z.: CENTRÁLNÍ PONTINNÍ MYELINOLÝZA U PACIENTKY S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ. Česká a slovenská psychiatrie, ročník 103, září 2007,  297-301.

 

21) Papežová H., Yamamotová A., Bednárová B., Kmoch V.,Uhlíková P.: SEBEPOŠKOZOVÁNÍ A BOLEST U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY – VÝZKUM A LÉČBA.  Supplementum 1, Psychiatrie, ročník 12, 2008, s. 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 2886 poslední aktualizace: zfisar, 06.05.2008
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.